Chào cờ hàng tuần

Điền địa chỉ thư điện tử của bạn vào đây và chúng tôi sẽ gửi thư mời cho bạn vào sáng thứ Hai hàng tuần. Chúng tôi cam đoan không sử dụng địa chỉ thư điện tử của bạn vào bất cứ mục đích nào khác. Thêm vào đó, hệ thống sẽ tự động ngừng gửi thư mời nếu bạn bỏ qua 02 thư liên tiếp của chúng tôi.

Hãy tham gia chào cờ hàng tuần cùng với chúng tôi!

  1. dao...@gmail.com
  2. thu...@gmail.com
  3. hdt...@gmail.com
  4. Fel...@hotmail.com
  5. 342...@hotmail.com
  6. Koe...@hotmail.com
  7. Mck...@hotmail.com