Chào cờ ở Quảng trường Ba Đình

Đoạn phim dưới đây được lấy từ báo Tuổi Trẻ (tuoitre.vn). Lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình được thực hiện vào 6 giờ sáng hàng ngày. Trong tiếng Quốc ca hào hùng, lá cờ Tổ quốc được đội danh dự kéo lên, tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem đoạn phim từ trang Vimeo.com. Chuyển sang trang khác.

Xem đoạn phim từ trang YouTube.com. Chuyển sang trang khác.

Xem đoạn phim từ trang DailyMotion.com. Chuyển sang trang khác.