Thông tin

Trang mạng này được xây dựng với mong muốn mở rộng phạm vi của nghi lễ chào cờ tới cộng đồng mạng nói chung và người Việt xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc nói riêng. Trang mạng này không liên quan hay có mối liên hệ với bất kì tổ chức hay đáng phái chính trị nào. Mọi thông tin được đăng tải đều có nguồn gốc từ mạng Internet. Xin vui lòng tham khảo trang Bản quyền để biết thêm chi tiết.