Bản quyền

 1. Quốc kỳ
  • Định dạng GIF. Kích cỡ: 900x600. Kích thước: 5KB. Có hình ảnh cờ đỏ sao vàng 5 cánh. Nguồn: unimaps.com
 2. Quốc ca
  • Phiên bản MP3. Độ dài: 2 phút 10 giây. Chất lượng: 128kbps. Kích thước: 1.99MB. Nguồn: nhaccachmang.net
  • Phiên bản OGG. Độ dài: 2 phút 10 giây. Chất lượng: 128kbps. Kích thước: 2MB. Được chuyển định dạng từ phiên bản MP3.
  • Quốc thiều. Phiên bản MP3. Độ dài: 2 phút 13 giây. Chất lượng: 96kbps. Kích thước: 1.5MB. Nguồn: chinhphu.vn
  • Flash Player. Sử dụng phiên bản MP3. Flash Player được thiết kế riêng cho Chào Cờ Việt Nam. Nguồn: varal.org
  • Nhạc và lời: Văn Cao. Nguồn: chinhphu.vn, wikipedia.org